In Control

“CinSere zorgt ervoor dat u juridisch in control komt en blijft!”

Legal Management

“Wij zorgen ervoor dat uw juridische zaken efficiënt worden gemanaged
door de juiste inzet van mensen, processen en technologie.”

Uw Proactieve Partner

“Wij transformeren uw juridische functie van reactieve
poortwachter in een proactieve business partner.”

Scan

BENT U IN CONTROL?
CinSere begint met het uitvoeren van de iN-Control scan; zij verifieert of uw huidige juridische functie op een lijn staat met de visie, missie, doelstellingen en strategie van uw organisatie.

Plan

SCHETS UW CONTROL.
CinSere ontwerpt een stappenplan om uw organisatie iN-Control gecertificeerd te krijgen. Dit stappenplan ziet onder meer op de juiste inzet van mensen, processen en technologie.

Realiseer

CONTROL NEMEN.
CinSere implementeert iN-Control procedures die leiden tot certificatie, waaronder: compliance, corporate governance, IP protection, risico-, contract- en procesmanagement.              

Herhaal

NOG IN CONTROL?
CinSere zal de procedures jaarlijks toetsen en herijken met inachtneming van de visie, missie, doelstellingen en strategie van uw organisatie, om ervoor te zorgen dat u iN-Control gecertificeerd bent en blijft.

Hoe werkt het?

img1
Scan

Bij de uitvoering van onze scan bestuderen we de relevante bedrijfsdocumenten. Voorbeelden zijn: bedrijfsplannen, juridische afdelingsplannen, organisatieschema’s, budgetten en jaar/kwartaalrapportages. Vervolgens houden we interviews met de stakeholders en stemmen we de verkregen informatie af met de bedrijfsvisie, missie, doelstellingen en strategie. Er wordt een uitgebreid rapport opgesteld dat inzicht geeft in de huidige staat van de juridische functie en waarin aanbevelingen zijn opgenomen om iN-Control gecertificeerd te worden.

img2
Plan

We beginnen met het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak waarin de processen zijn weergegeven die verbeterd moeten worden om de juridische operatie op een lijn te krijgen met de bedrijfsvisie, missie, doelstellingen en strategie. Daarin zijn ook de certificatie-ambities opgenomen voor het komende jaar. Het plan van aanpak wordt verder uitgewerkt in een projectplan, waarin de taken en teamleden zijn weergegeven. Tot slot zal een juridisch controller worden opgeleid en benoemd die zal functioneren als de certificatie-poortwachter van de organisatie.

img3
Realiseer

Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de overeengekomen doelstellingen, worden verschillende processen vastgelegd en geïmplementeerd, waaronder bijvoorbeeld corporate housekeeping, compliance, governance, litigation- en contract management en IP protection. Informatiesystemen worden veelal opnieuw geconfigureerd, bijgewerkt of verbeterd. Tegelijkertijd nemen stakeholders deel aan mogelijke trainingssessies. Na succesvolle implementatie en training wordt ontvangt de organisatie het iN-Control certificaat van CinSere.

Herhaal

Met het hercertificering-abonnement is de organisatie ervan verzekerd dat zij juridisch in control blijft. Het bestaat uit een periodieke spot-check, alsmede een eenmalige grondige controle. Middels de spot-check wordt getoetst of de organisatie in staat is snel toegang te krijgen tot juridische informatie en deze tijdig kan verwerken. Bij de uitgebreide controle wordt geverifieerd of de juridische organisatie nog op een lijn staat met de bedrijfsvisie, missie, doelstellingen en strategie. De iN-Control status van de organisatie wordt beoordeeld aan de hand van het resultaat van alle controles tezamen.

lees verder

Diensten

  • Strategie en positionering
  • Department operations
  • Financiering en budget
  • Outside counsel management
  • Team en training
  • Systemen and technologie
  • Knowledge management
  • Legal project management
  • KPI’s en analytics
lees verder