OVER

Over ons bedrijf

CinSere faciliteert alles dat nodig is om uw juridische afdeling soepel en efficiënt te laten functioneren en zorgt er gelijktijdig voor dat de juridische risico’s en operationele kosten omlaag worden gebracht.

Geen voor of achternaam, alleen ‘legal’ en vaak gezien als het ‘noodzakelijk kwaad’ aan het einde van een onderhandelingscyclus. Bij CinSere geloven we niet dat ‘legal’ een abstractie moet zijn waar mensen alleen maar heen gaan omdat zij dat moeten volgens het bedrijfshandboek. Vandaag de dag zou ‘legal’ een kerncompetentie moeten zijn van elke organisatie, groot en klein. Om gedegen zaken te kunnen doen moet een organisatie zich bewust zijn van de juridische risico’s en de wijze waarop deze kunnen worden beheerst. Juridische afdelingen staan echter onder constante druk om de kosten te verlagen, terwijl zij steeds meer en risicovoller juridisch werk moeten uitvoeren. Dit resulteert in overwerkte en onderbemande afdelingen, die alleen maar in staat zijn reactief te handelen. Om van waarde te zijn voor een organisatie, moet een juridische afdeling proactief de doelstellingen van die organisatie ondersteunen en de juridische processen daarop afstemmen. Dat is de enige mogelijkheid om de kosten en risico’s te verminderen en gelijktijdig de kwaliteit en waarde van de juridische afdeling te optimaliseren.

En dat is precies wat wij doen:
CinSere zorgt ervoor dat u juridisch in control komt en blijft!

Als binnen uw organisatie de juridische afdeling pas wordt benaderd als er een probleem is, dan onderschat u een belangrijk en strategisch bedrijfsmiddel. Om meer bedrijfswaarde te creëren, moet ‘legal’ worden ingebed in de bedrijfsprocessen. Het succes van de juridische afdeling staat of valt met het efficiënt managen van de juridische zaken door de juiste inzet van mensen, processen en technologie. Steeds vaker betekent dit dat er gebruik gemaakt wordt van een toegewijde legal manager die zich voornamelijk richt op de operationele kant van de juridische organisatie. CinSere kan u helpen de juridische processen zodanig in te richten dat deze zijn afgestemd op de primaire bedrijfsdoelstellingen. Juristen blinken uit in het geven van juridisch advies; wij helpen hen excelleren in het managen van de juridische zaken. Onze ervaring in de juridische praktijk, gecombineerd met onze zakelijke kennis, stelt onze professionals in staat om snel uw juridische risico’s te kunnen vaststellen en uw juridische behoeften efficiënt te kunnen managen.

Kernwaarden

a
OPRECHT

We doen wat we zeggen dat we zullen doen

b
EFFICIENT

We doen alleen wat echt gedaan moet worden

c
INTEGER

We handelen conform onze overtuigingen

d
TOEGEWIJD

We richten ons volledig op uw doelstellingen

e
VERANTWOORD

We staan in voor onze verrichtingen