DIENSTEN

Kenmerkende diensten

img5
VERMINDER UW JURIDISCHE KOSTEN

CinSere vermindert uw juridische kosten door (alternatieve) honoreringsmethoden uit te onderhandelen met uw externe juridische adviseur. Daarnaast houdt zij toezicht op de facturering en helpt zij u de kosten te verminderen middels haar iN-Control programma.

img6
BEPERK UW JURIDISCHE RISICO'S

CinSere beperkt uw juridische risico’s door de activiteiten van de juridische afdeling af te stemmen op de visie, missie, doelstellingen en strategie van uw organisatie. Door ‘legal’ te verankeren in de organisatie, zorgt zij ervoor dat processen en procedures worden opgevolgd en controleerbaar zijn.

img7
BRUGGEN SLAAN IN DE ORGANISATIE

CinSere zorgt ervoor dat (procedurele) bruggen worden geslagen tussen de juridische afdeling en de andere afdelingen. Haar iN-Control programma versnelt de processen, verbetert de kwaliteit en vermindert tegelijkertijd de werklast binnen de organisatie.

img7
EFFICIENT LEGAL MANAGEMENT

CinSere biedt in-house trainingen aan die zijn toegespitst op de specifieke behoeften van uw juridische afdeling. Door uw juristen te trainen, stelt CinSere hen in staat uw juridische zaken goed en efficiënt te managen door inzet van de juiste technologie, processen en mensen.


Diensten overzicht

KPI’s en analytics

Wij ontwikkelen prestatie indicatoren voor de juridische afdeling, analyseren de prestatie indicatoren, stellen doelen vast, creëren verbeterplannen om de doelen te bereiken en bewaken de voortgang. Doordat wij de operationele taken op ons nemen, kan uw jurist zich volledig richten op de juridische werkzaamheden.

Legal project management

Wij managen verschillende projecten voor de juridische afdeling. Onze project management diensten zijn gericht op het efficiënt beheren van de juridische zaken en helpen bij een meer accurate planning en budgettering. We beheren meestal meerdere projecten zoals de implementatie van nieuwe of verbeterde technologie systemen.

Knowledge management

Wij helpen met de ontwikkeling van het kennisbeheer van uw afdeling en zijn op de hoogte van de ontwikkeling van systemen en technologieën voor het efficiënt creëren, opslaan en delen van geschreven materiaal. We assisteren bij het opstellen van procedures en beleid over het opslaan en delen van (gevoelige) juridische informatie.

Strategie en positionering

Wij helpen bij de strategische planning, inrichting en (her)positionering van de juridische afdeling, alsmede bij de ontwikkeling van de juridische afdelingsdoelstellingen. Wij bewaken de voortgang en dragen zorg voor periodieke rapportages.

Department operations

Wij zorgen ervoor dat de operationele taken van uw afdeling goed worden gemanaged. Hieronder valt onder andere het opstellen van beleid en procedures voor bijvoorbeeld contractmanagement, corporate housekeeping, compliance, litigation management, risk management, IP protection.

Financieel en budget

Wij ondersteunen bij het opstellen van het (jaar)plan en budget, als ook het monitoren van de financiële prestatie indicatoren. Wij staan ervoor in dat het budget wordt gemanaged en kunnen functioneren als liaison tussen de juridische en financiële afdeling.

Outside counsel management

Wij assisteren bij het onderhouden van uw relatie met uw externe juridisch adviseur in de breedste zin van het woord. Wij zorgen voor de (juiste selectie van) juridische dienstverlener(s), onderhandelen over (alternatieve) honoreringsmethoden, houden van toezicht op de naleving van de facturering(srichtlijnen) en de prestatieafspraken.

Team en training

Wij helpen u bij het aannemen en managen van al uw juridisch personeel, evenals het zorgdragen voor een juiste verdeling van de taken binnen de juridische afdeling en het geven van trainingen. Wij werken nauw samen met het hoofd van uw juridische en HR afdeling voor het opstellen van een gedegen opvolgingsplan en professioneel ontwikkelplan.

Systemen en technologie

Wij identificeren de behoefte van de juridische afdeling op het gebied van technologie, ontwikkelen draaiboeken en beheren de technologische middelen van de juridische afdeling. We functioneren als liaison tussen de juridische en de IT afdeling daar waar het gaat om de integratie van de juridische processen in de bedrijfssystemen.